Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Rozliczanie dojazdu na szkolenie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy rozliczając dojazd na szkolenie, zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym itp. można przyjąć do rozliczenia kosztów dojazdu tylko samochód osobowy własny lub użyczony (opiekuna zastępczego lub rodzica biologicznego)? Na terenie powiatu nie ma komunikacji publicznej, brak możliwość zdobycia oświadczenie/zaświadczenia przewoźnika komunikacji prywatnej o braku kursu na danej trasie. Jakie należy przedłożyć dokumenty przy rozliczeniu dojazdu na zajęcia, czy wystarczy tylko oświadczenie o użyczeniu samochodu oraz oświadczenie uczestnika projektu o konieczności bycia dowożonym na zajęcia, lista obecności na zajęciach?

Treść odpowiedzi:

 

Rozliczając dojazd uczestników projektu można wykazać korzystanie z  prywatnego auta osobowego, a wysokość zwrotu kosztów za dojazd na szkolenie itp. powinna być porównywalna z kosztem przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie. Przedstawione przez Panią przykłady dokumentów będą wystarczające w przedmiotowej kwestii.


Powrót do listy