Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium formalne specyficzne cd.

Oś i działanie:
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 5 zapis, że szkolenia będą odpowiadały na zdiagnozowane zapotrzebowanie w regionie, w tym m.in. w sektorach białej, srebrnej i zielonej gospodarki należy traktować opcjonalnie, tzn. wystarczy zaplanować szkolenie/a z zakresu białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki, czy też obligatoryjnie zaplanować w projekcie szkolenie/a w każdym w/w sektorze?

Treść odpowiedzi:

 

Należy pamiętać, iż wsparcie w ramach realizowanego projektu powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. W związku z tym rodzaj i tematyka szkolenia powinna wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Jednocześnie ważne jest, aby odpowiadało na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Należy zauważyć, iż istnieje różnica w tym zakresie na obszarze poszczególnych powiatów. Zatem zgodność z potrzebami regionalnego rynku pracy powinna być w każdym przypadku badana indywidualnie. W sytuacji gdy na rynku lokalnym nie występuje deficyt
w tym zakresie nie jest konieczne, aby wszystkie tego typu szkolenia były organizowane.


Powrót do listy