Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Sektor zielonej gospodarki

Oś i działanie:
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy do sektora zielonej gospodarki można zaliczyć przykładowe szkolenie: technolog robót  wykończeniowych w budownictwie z modułem sortowania odpadów budowlanych?

Treść odpowiedzi:

 

Z powyższym sektorem zielonej gospodarki związane są przede wszystkim gałęzie transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Można przyjąć stwierdzenie, iż szkolenie dotyczy sektora zielonej gospodarki jeżeli jest przyjazne środowisku. Może zatem zostać spełnione np. poprzez uwzględnienie w programie szkolenia zagadnień dotyczących recyklingu odpadów, materiałów biodegradowalnych, technologii redukującej negatywny wpływ na środowisko, itp. Po spełnieniu ww. warunków podany przykład szkolenia  może być zakwalifikowany do sektora zielonej gospodarki.


Powrót do listy